+421 948 541 241 plucabudov@delphia.sk

Viete aké vetracie hlavice má váš bytový dom?

Vetrací systém funguje na prirodzenom ťahu vetracej šachty, tzv. komínovom ťahu. Umožňuje splniť normatívne aj hygienické požiadavky na vetranie a na rozdiel od centrálneho ventilátora umožní odvetranie bytu bez toho, že by sa chtiac-nechtiac odvetral celý dom. Samorotačná hlavica odvetráva šachtu po celý deň a to veľmi pozvoľna, bez pocitu prievanu.

Problematika nefunkčného vetrania/ zlé hlavice

  1. Zlý technický stav
    • Neodborné rekonštrukčné práce a zásahy do šachty a jej statiky. Rôzne káble ktoré si majitelia naťahajú cez šachtu, čím hrozí vysoké riziko vzniku požiaru a jeho šírenie. Neodborná montáž, nepoužitie protipožiarnych krytiek, prerábka vetracieho potrubia na odkladací priestor môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti.
  1. Nefunkčný odťah
    • Pri nevhodnej rekonštrukcii, keď dochádza k úplnému utesneniu objektu, sa zníži intenzita vetrania a nedodrží sa hygienicky nevyhnutná výmena vzduchu.
  1. Hygiena a zdravotné riziká
    • Vo vetracích hlaviciach si zvyknú holuby stavať hniezdo, v hniezde sa nachádza veľké množstvo exkrementov, ktoré šíria rôzne baktérie, zápach.

Pre vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme: