Vetracie potrubia vo vašom bytovom dome sú rozhodujúcou súčasťou systému HVAC- (skratka pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu). Vzduch nevidíme no práve vzduchom sa šíria  nebezpečné vírusy, baktérie, plesne, ale aj alergény, ktoré spôsobujú nepríjemné a závažné zdravotné problémy. 

Vetracie potrubie v bytovom dome

Vetracie potrubia v panelových domoch sú však bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov namnožiť, až do kritických rozmerov. Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, dokonca aj na zdravie obyvateľov.

1.    Zlý technický stav vetracích potrubí

Čo však dokáže narobiť omnoho väčší problém v samotnej šachte, sú neodborné rekonštrukčné práce a zásahy do šachty a jej statiky. Je to druhý najčastejší zásah, ktorý nachádzame práve vďaka diagnostike vetracieho potrubia.

Majitelia si svojpomocne a najmä neodborne vykonajú úpravu svojich bytových jadier, čím sa znemožní funkčnosť samotného odsávania nečistôt zo všetkých bytov a to hlavne tých, ktoré sa nachádzajú na nižších poschodiach.

Jedným z najčastejších a nie veru pozitívnych sú rôzne káble, ktoré si majitelia naťahajú cez šachtu, čím hrozí vysoké riziko vzniku požiaru a jeho šírenie. Neodborná montáž, nepoužitie protipožiarnych krytiek, prerábka vetracieho potrubia na odkladací priestor môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti.

 

2.    Nefunkčný odťah vetracích potrubí

Pri nefunkčnom odvetraní, sú ľudia nútení, vetrať častejšie aj v zime, pričom môže dôjsť k úniku tepla. Vetranie v bytových domoch je dôležitou súčasťou  slúži na odvod nadmernej vlhkosti, CO2 a iných škodlivín z bytu. Pri nevhodnej rekonštrukcii, keď dochádza k úplnému utesneniu objektu, sa zníži intenzita vetrania a nedodrží sa hygienicky nevyhnutná výmena vzduchu. Výsledkom je nielen nezdravé vnútorné prostredie, ale často aj poškodenie stavebných konštrukcií vplyvom vlhkosti či plesní.

 

3.    Hygiena a zdravotné riziká vetracích potrubí

  • Nepríjemný zápach častý vo vnútornom prostredí budov – mikroskopické vláknité huby môžu byť v prostredí vlhkých bytov pôvodcami nepríjemného zápachu.
  • V ďalšom prípade sa často krát potrubím množí hmyz (mravce, ploštice), uhynuté zvieratá
  • Vo vetracích hlaviciach si zvyknú holuby stavať hniezdo, v hniezde sa nachádza veľké množstvo exkrementov, ktoré šíria rôzne baktérie
  • V priestoroch kúpeľní, toaliet a kuchyne sa darí väčšine plesniam a jednej najviac jedovatej považovanej za najväčšiu hrozbu pre ľudstvo – zeleno čierna pleseň Stachybotrys. Toxické látky z plesní sa môžu stať aerosólom a uvoľňovať sa do bytov.

 

Ako sa starať o Pľúca budov

Cez digestor, kúpeľňu, či toaletu sa odsávaním dostáva do priestoru šácht mastnota, vlhkosť, rôznorodé pachy a v neposlednom rade obrovské množstvo prachu. Veľa ventilátorov a digestorov nemá filtre, ktoré by ich zadržali,  dokonca nemajú ani spätnú klapku. Či chceme alebo nie, cez nefunkčnú vetraciu šachtu sa do našich bytov dostávajú pachy, baktérie, vírusy a plesne z celého bytového domu. Všetko to a mnoho ďalšieho po našich bytoch koluje už celé roky. Častokrát ani netušíte, že pôvod vašich akútnych zdravotných problémov pochádza z „pľúc vášho bytu“. Čistenie si vyžaduje nie len skúsenosti, ale aj špeciálne nástroje.

1.    Prevencia

Odporúča sa vykonávať diagnostika v pravidelných intervaloch, kontrolovať technický stav vetracieho potrubia, preventívne zabrániť vtáctvu v hniezdení na miestach, ktoré nie sú na to určené, je ideálne vo vhodnom čase osadiť na ventilačné potrubie mrežu, ktorá zabráni holubom v hniezdení aj k hniezdeniu iných, chránených druhov vtákov, napríklad sokol, myšiar, drozdy, sýkorky, vrabce.

2.    Montáž vetracích hlavíc

Ventilačné hlavice tvoria časť vetracieho systému. Prúdenie vzduchu poháňa rotačnú hlavicu ventilačnej turbíny, ktorá svojim jednostranným točivým pohybom vytvára plynulý ťah tzv. sací efekt. Tento ťah vysáva teplo a vlhkosť. Výkon ventilačnej hlavice závisí od rýchlosti vetra a priemeru sacieho hrdla a veľkosti rotačnej hlavice. ktoré svojou rotáciou spôsobenou voľným prúdením vzduchu bez potreby napájania elektrickým prúdom. Spätné klapky, ktoré sa montujú do prípojových potrubí z bytov, slúžia na zabránenie návratu nežiadúcich pachov a studeného vzduchu späť do miestnosti.

3.    Diagnostika, čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí

Pri čistení sa používa výkonný ventilátor, ktorý nečistoty po uvoľnení ihneď odsajeme. Vlhkosť je pre baktérie prospešná a aj preto sa toto čistenie vykonáva nasucho (používajú sa rôzne profesionálne rotačné kefy, ktoré čistený povrch nepoškodia). Čistenie sa preto odporúča aj z hľadiska prevencie proti požiarom v intervale minimálne 1x za dva roky. Čistenie sa vykonáva priamo zo strechy, takže nie je potrebné  vstupovať do bytov.

Čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí, postup:

  1. Diagnostika súčasného stavu: pomocou inšpekčnej kamery sa zistí miera znečistenia potrubia a vyhotoví sa záznam. V budovách, v ktorých je vysoká požiadavka na kvalitu vzduchu sa odoberie vzorka z potrubia a v skúšobnom laboratóriu sa zistí jej zloženie.
  2. Čistenie: na základe revízie nasleduje druhá fáza – čistenie vetracieho potrubia modernou technológiu. Ide o suché čistenie rotačnými kefami. Na odsatie nečistôt sa použije výkonný ventilátor. Práca je ukončená až keď sa pomocou inšpekčnej kamery zistí, či bolo potrubie správne vyčistené. Tak ako pred čistením sa vyhotoví záznam aj po čistení a odovzdá sa zákazníkovi ako dôkaz.
  3. Dezinfekcia: po vyčistení potrubia sa hmlovou tryskou nanesie na povrch potrubia po celej dĺžke vrstva dezinfekcie, ktorá zabraňuje na určitý čas šíreniu a množeniu baktérií a plesní.

Naša spoločnosť Delphia s.r.o. ponúka od roku 2016 službu „Pľúca Budov“, čo v preklade znamená čistenie a dezinfekcia vzduchových potrubí.

Ozaj, viete kedy boli naposledy vyčistené „pľúca“  vo vašom bytovom dome?