• Pľúca budov

    Doprajte Vašej rodine opäť zdravo dýchať

Znižujeme riziko syndrómu chorých budov.

Profesionálnym čistením vetracích potrubí:

Prečo potrebujeme vyčistiť vetracie potrubie v našich bytových domoch?

  • Znižujeme riziko vzniku baktérií v potrubí
  • Znižujeme riziko syndróm chorých budov
  • Znižujeme riziko vzniku požiaru
  • Zvyšujeme kvalitu vnútorného ovzdušia: zabezpečujeme výmenu vzduchu, prísun čerstvého vzduchu, kontrolu teploty a vlhkosti vzduch

Čisté vetracie potrubia spĺňajú legislatívne požiadavky podľa Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Aké bývajú najčastejšie príznaky syndrómu chorých budov?

Bolesť hlavy, Únava, podráždenosť, poruchy koncentrácie, dráždenie očí, nosovej sliznice, dráždenie na kašeľ, suchá a svrbiaca pokožka

Chcem vedieť viac
0915 66 99 77
0915 66 99 77
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
Otváracie hodiny
Pon-Pia 8.00-17.00,
Víkend: zatvorené
info@plucabudov.sk
www.plucabudov.sk
Diagnostika vetracieho potrubia

Fázy čistenia

1. Diagnostika súčasného stavu

Pomocou inšpekčnej kamery sa zistí miera znečistenia potrubia a vyhotoví sa záznam. V budovách, v ktorých je vysoká požiadavka na kvalitu vzduchu sa odoberie vzorka z potrubia a v skúšobnom laboratóriu sa zistí jej zloženie.

2. Čistenie

Na základe revízie nasleduje druhá fáza – čistenie vetracieho potrubia modernou technológiou. Ide o suché čistenie rotačnými kefami.

Diagnostika vetracieho potrubia

3. Kontrola

Práca je ukončená, až keď sa pomocou inšpekčnej kamery zistí, či bolo potrubie správne vyčistené. Pred, aj po čistení vyhotovíme záznam, ktorý sa následne odovzdá zákazníkovi ako dôkaz.

4. Dezinfekcia

Po vyčistení potrubia sa hmlovou tryskou nanesie na povrch potrubia po celej dĺžke vrstva dezinfekcie, ktorý na určitý čas zabraňuje šíreniu a množeniu baktérií a plesní. Dezinfekcia je netoxická, nevyžaduje žiadne oplachovanie ani utieranie, jednoducho sa rozpráši.

Riziká bezpečnosti

Horenie

Vzhľadom na to, že sa vo vzduchotechnickom potrubí môže usádzať prach, tieto prachové usadeniny môžu byť nasiaknuté aj olejovým aerosólom, ktoré sa do vzduchotechnického potrubia dostali prostredníctvom odsávačov pár z kuchýň bytov. Takto vzniknuté znečistenie môže priespieť k šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi bytového domu.

0915 66 99 77
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
Otváracie hodiny
Pon-Pia 8.00-17.00,
Víkend: zatvorené
info@plucabudov.sk
www.plucabudov.sk