+421 948 541 241 plucabudov@delphia.sk

Vzduchotechnika v bytových domoch

Vetracie potrubie a vetracie hlavice sú rozhodujúcou súčasťou systému HVAC- skratka pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu.

Sú však bez údržby niekedy viac ako 30 rokov.

Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov namnožiť, až do kritických rozmerov. Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia a technický stav.

Môžu mať za následok utesnenie objektu, zníženie vetrania až poškodenie stavebných konštrukcií vplyvom vlhkosti alebo plesní.

Ako predchádzať poškodeniam alebo celkovej výmene potrubí?

Pri nefunkčnom odvetraní, sú ľudia nútení, vetrať častejšie aj v zime, pričom môže dôjsť k úniku tepla. Vetranie v bytových domoch je dôležitou súčasťou  slúži na odvod nadmernej vlhkosti, CO2 a iných škodlivín z bytu. Pri nevhodnej rekonštrukcii, keď dochádza k úplnému utesneniu objektu, sa zníži intenzita vetrania a nedodrží sa hygienicky nevyhnutná výmena vzduchu. Výsledkom je nielen nezdravé vnútorné prostredie, ale často aj poškodenie stavebných konštrukcií vplyvom vlhkosti či plesní. Odporúčame vykonávať pravidelné revízie – diagnostiky.

DSC_0010

Postup čistenia:

1. Diagnostika súčasného stavu

Pomocou inšpekčnej kamery sa zistí miera znečistenia potrubia a vyhotoví sa záznam. V budovách, v ktorých je vysoká požiadavka na kvalitu vzduchu sa odoberie vzorka z potrubia a v skúšobnom laboratóriu sa zistí jej zloženie.

2. Čistenie

Na základe revízie nasleduje druhá fáza – čistenie vetracieho potrubia modernou technológiou. Ide o suché čistenie rotačnými kefami.

3. Kontrola

Práca je ukončená, až keď sa pomocou inšpekčnej kamery zistí, či bolo potrubie správne vyčistené. Pred, aj po čistení vyhotovíme záznam, ktorý sa následne odovzdá zákazníkovi ako dôkaz.

4. Dezinfekcia

Po vyčistení potrubia sa hmlovou tryskou nanesie na povrch potrubia vrstva dezinfekcie, ktorý na určitý čas zabraňuje šíreniu a množeniu baktérií a plesní. Dezinfekcia je netoxická, nevyžaduje žiadne oplachovanie ani utieranie, jednoducho sa rozpráši.

Časté otázky

 1. Nepoškodia kefy potrubie?
  • Určite nie. Materiál, z ktorého sú kefy vyrobené ich nijakým spôsobom nepoškodí.
 2. Nepoškodí sa strecha bytového domu? 
  • Naši pracovníci dbajú na zvýšenú opatrnosť pri vykonávaní svojej činnosti.
 3. Aké podmienky musí spĺňať strecha, aby mohlo byť potrubie vyčistené?
  • Ideálne sú ploché strechy so všetkými tipmi vetracích hlavíc, ale v prípade rekonštrukcie striech typu A, odporúčame osobnú obhliadku objektu.
 4. Akú súčinnosť so správcom potrebujeme?
  • Potrebujeme prístup k zásuvke na 220V, ktorá sa nachádza v spoločných priestoroch (chodba alebo výťahová šachta). Zásuvka by mala byť napojená na minimálne 16 ampérový istič, kvôli vysokému výkonu našich zariadení.
 5. Nepráši sa odpad do bytu pri čistení?
  • Nie, pri čistení sa nečistoty zároveň odsávajú výkonným ventilátorom.
 6. Vieme odstrániť odpad z bytových prípojok?
  • Vieme, potrebujeme súčinnosť vlastníkov bytov.
 7. Montujeme aj samotné hlavice alebo magnetické klapky?
  • Áno zabezpečujeme aj montáž vetracích hlavíc, v prípade záujmu vieme osadiť aj spätné klapky do vetracích prípojok.